Liên hệ

INNOPHARM.,CPA
Địa chỉ: 162, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: M. Bắc: (84-4) 3773 5975 \ (84-4) 3773 9635
Fax: (84-4) 3773 9614. Website đang chờ cấp phép
(*)
(*)
(*)