TPCN Hồng Huyết Xuân

TPCN Hồng Huyết Xuân

Hotline: 0936356116Giá: 170 000 VNĐ/Hộp  

Mô tả chi tiết

Sản xuất: Công ty Dược VTYT Hải Dương. 102 Chi Lăng, TP Hải Dương. 

Thương nhân chịu trách nhiệm: HUMAN LIFE.,  JSC.

Sản phẩm liên quan